AMX MOD X 2

Go down

AMX MOD X 2

Post  MaRe on Sun Apr 25, 2010 12:59 pm

amx_tsay boja tekst - ispisivanje teksta na ekranu masnim slovima
(boja= yellow, white, blue, red, green)
npr: amx_tsay yellow iggi je woona
Ovo takodje moze da se izvede sa say: @ color text
npr. hocu cyan test: say: @c cica mica
napomena: morate staviti slovo boje jer ako napiesm say: @ cica mica samo ce ispisati moje ime cyan boje bez texta
c-cyan, o-orange, r-red, y-yellow, g-green....

amx_say tekst - ispisivanje teksta na ekranu
npr: amx_say iggi je woona

amx_psay nick tekst - privatna poruka useru
npr: amx_psay iggi ti si woona (ispise meni da sam woona i to samo ja vidim)

amx_chat tekst - admin chat (text koji SAMO admini vide)
npr: amx_chat iggi je woona
takodje se ovo moze direktno iz igre na team_say: @ text
npr: team_say: @ iggije woona

NAPOMENA: ako bilo koji igrac napise na team_say: sa @ znakom pre texta, onda se to vidi kao (ADMINS) i taj text samo admini vide, da ne pomislite da je taj lik admin.

ostale komande:

amx_slap nick hp - slapuj korisnika nick sa hp healtha
npr: amx_slap iggi 0 (slapuje po guzi sa 0 damage-a)

amx_slay nick - ubij korisnika nick

amx_kick nick - kickuje korisnika nick

amx_banmenu - otvara meni za ban igraca

amx_votemapmenu - daje menu za stavljanje jedne ili vise mapa na vote, 1-7 se stavljaju mape na izbor, 9 je za sledecih 7 mapa, 0 je za povratak a 8 je za pocetak glasanja. Po zavrsetku glasanja ako je glasanje proslo za neku mapu dobicete "1:da" "2: ne" da promenite ili ne, ako se ne izabere nijedna mapa onda nikom nista.

amx_votemap mapa
npr: amx_votemap de_dust2, isto, ako uspe vote mape dobijete opciju 1:da i 2:ne.

amx_teammenu
Otvara menu sa kojeg prebacujete igrace iz tima u tim. Ovo je pogodno kad se igraci iz jedne igraone podele u 2 tima i gledaju u monitor. Ako se posle prebacivanja opet vracaju a vi konate da smekaju ponudite im upozorenje kickom.


glasanje

amx_vote "tekst" "opcija1" "opcija2" - sa navodnicima, pokreni glasanje sa zadatim parametrima
npr: amx_vote "iggi je woona" "DA" "NARAVNO", da igracima pitanje postavljeno i izbore (DA i NARAVNO) i svi biraju 1 ili 2 i posle se ispise rezultat, naravno da je iggi woona.

restart

amx_cvar sv_restart 1 - restart mape, na pocetku svake mape, dok svi ne udju i da se balansira tim. Lepo objasniti onima koji se bune zbog rr-a

restrikcija chata

amx_gag nick [ab] broj minuta
npr: amx_gag iggi 10 - necu moci da kuckam 10 minuta
Napomena: Kada gagujete igraca pisace da je gagovan za stalno (na 0) ali zapravi radice gag na onoliko minuta koliko ste ukucali

Ponovna dozvola chata: amx_ungag nick....

Dodatne komande )morate imai amx super plugin na serveru:

Admin Commands:
Good/Fun

amx_glow <nick> <color> (or) <rrr> <ggg> <bbb> <aaa> -- lasts 1 round")
amx_glow2 <nick> <color> (or) <rrr> <ggg> <bbb> <aaa> -- lasts forever")
amx_glowcolors (Shows all the colors you can use. 30 of em!)
amx_givemoney <nick> <amount>
amx_takemoney <nick> <amount>
amx_weapon <nick> <weapon>
amx_revive <nick>
amx_speed <nick> [0|1]
amx_slay2 <nick> [1-Lightning|2-Blood|3-Explode]
amx_rocket <nick>
amx_fire <nick>
amx_uberslap <nick>
amx_heal <nick> <HP>
amx_armor <nick> <armor>
amx_stack <nick> [0|1|2]

Bad/Management

amx_team (same as amx_transfer just easier to use with / command)
Bind +adminvoice (admin voice comm)
amx_sptime <1>
amx_spmessage <1>
amx_spshellthickness <1>
amx_spglow <1>
amx_drug <nick> (Drugs the player for a minute or so)
amx_badaim <player> <On> <Save>: Turn on/off bad aim on a player.
amx_flash <nick> - Flashes players
amx_transfer <name> <CT> Transfers that player to the specified team
amx_swap <name> <name> Swaps two players with eachother
amx_teamswap - Swaps two teams with eachother
amx_unammo <nick> [0|1] - 0=OFF 1=ON
amx_quit <nick>
amx_gag <nick> <a> <time> - Flags: a = Normal Chat | b = Team Chat | c = Voicecomm
amx_ungag <nick>
amx_bury <nick>
amx_unbury <nick>
amx_disarm <nick>

Server

amx_exec <nick> <command>
amx_status - Shows a detailed list of info on players
amx_alltalk [1 = ON | 0 = OFF]

MaRe
Admin

Posts : 11
Join date : 2010-04-25

View user profile http://karavozd.iftopic.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum